Działalność Duszpasterstwa Akademickiego w Białymstoku

Akademickie Koło Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży zrzesza młodych ludzi w wieku od 14 do 30 lat, pragnących twórczo i aktywnie wykorzystać swoją młodość, chcących pożytecznie i na chwałę Bożą spędzić swój wolny czas. KSM to także najlepszy sposób, by odnaleźć swoje miejsce nie tylko w grupie rówieśników w szkole bądź parafii, ale w Stowarzyszeniu tworzącym w Polsce jedną wielką rodzinę. Rodzinę ludzi młodych, gotowych całym swoim życiem „służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie”. W KSM-ie potrafimy robić coś dobrego dla innych, modlić się a także mamy czas na wspólną zabawę.

Będąc Stowarzyszeniem ogólnopolskim możemy więcej niż jednostka. Cokolwiek robimy pod szyldem KSM-u dajemy tym świadectwo o naszej przynależności do Kościoła Katolickiego. Staramy się więc przestrzegać nauki Ewangelii, czyli nauki Chrystusa. Nasze zaangażowanie w KSM to możliwość zaangażowania w życie Kościoła.

Dnia 4 czerwca 2013 roku w Piwnicy, Duszpasterstwa Akademickiego w Białymstoku odbyło się posiedzenie założycielskie koła Akademickiego KSM przy Uniwersytecie w Białymstoku. Pierwszymi członkami koła zostali studenci członkowie wspólnot działających przy Duszpasterstwie Akademickim. I to w tej chwili jest główna podpora koła.

Spotkania Koła odbywają się w czwartki o godz. 19.00 w Piwnicy Akademickiej